Medlemsinfo

Bærum Lappelag ble stiftet i februar 1996 og teller pr. oktober 2016 137 medlemmer. Hos oss har du mulighet til å dele din interesse og kreativitet med mange glade "lappedamer".

Medlemsmøter: Vi møtes siste onsdag hver måned i Rykkinn Grendehus (Munins vei 3 på Rykkinn). Dørene åpnes kl. 18.30, og møtet starter kl. 19.00. Vi kommer sammen til sosialt samvær og lett servering. Møteprogrammet er variert og vi har ofte foredrag. Kveldens høydepunkt er "vis og fortell" der medlemmene viser frem sine arbeider (frivillig). I tillegg har vi loddsalg med flotte gevinster. Inngang på møtene er gratis for medlemmer. 
Gjester betaler 100,- inngangsavgift.

Vedtekter: Her finner du Bærum Lappelags vedtekter (.pdf)

Medlemsturer: Hvert år arrangerer Styret en tur for medlemmene i laget.

Bibliotek: Bærum Lappelag har sitt eget bibliotek som jevnlig oppdateres. På hvert medlemsmøte har du mulighet til å låne bøker, tidsskrifter og linjaler med deg hjem. Lånetid er 1 mnd.

Salgsutstilling: I november arrangerer vi en utstilling og salgsmesse med varer produsert av våre medlemmer.

Kurs: Vår kurskomitee arrangerer kurs for lagets medlemmer.

Fellesprosjekter: I 2016 har vi levert 80 toalettmapper til Asker og Bærum Krisesenter. Prosjektet kalles "Søstre for Søstre" og er igangsatt av Desiree Lappeteknikk.
Vi har i flere år hatt fokus på prosjektet "Tepper som varmer" der vi alle har sydd tepper til langtidssyke barn (0-18 år) på alle Universitetssykehus i landet. Pasientene får velge seg en quilt som de får til odel og eie, og som følger dem gjennom behandlingstiden. Bærum Lappelag har levert bidrag til dette i mange år og vi startet med å gi 62 tepper i 2012, deretter 100 tepper i 2013 og i 2014 var antallet 106. Ønsker du å sy, så har har vi vatt du kan få. Kontakt Jorhild på tlf 
909 64 446.
Tidligere prosjekter har vårt babytepper til "Premature Barn", og utsmykningstepper til Statens Senter for Epilepsi i Sandvika.

Årskontingent: Kr 350 pr. år. 

Rabatter: Som medlem i Bærum Lappelag får du rabatter hos følgende hobby- og stoffbutikker i vårt område:
  • Lappe Makeriet: "Trofast-kunde-kort" Info fåes i butikken.
  • Asker & Bærum Symaskinsenter (Sandvika): 10% på stoff, sytilbehør, bøker og andre småvarer.
  • Panduro Hobby (Sandvika): 10% på alt utenom bøker
  • Kathrines Quilte Stue (Oslo): 10% på stoff
  • Sømsenteret Bernina/Singer (Oslo): 10% på stoff
  • Lille Stasjon (Lier): 10% på stoff